subscribe: Posts | Comments

Czy pracownik uczący się musi dostać wolne na udział w zajęciach?

1 comment
Czy pracownik uczący się musi dostać wolne na udział w zajęciach?

Załóżmy, że mamy w Warszawie biuro rachunkowe i zatrudniamy studenta zaocznego. Naszym obowiązkiem jest ułatwianie mu kształcenia zawodowego, nie jesteśmy jednak zobligowani do udzielania wolnego za wynagrodzeniem, gdy pracownik ma zajęcia lub egzamin w czasie pracy. Niemniej takie pozytywne podejście do uczących się jest bardzo wskazane, ponieważ stanowi dobrą inwestycję na przyszłość.

Zatrudnianie studentów i innych osób uzupełniających swoją edukację jest praktyką powszechnie stosowaną. Nie ma w tym nic niewłaściwego, przeciwnie – przyjmując do pracy studenta dajemy mu szansę na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a co za tym idzie lepszy start zawodowy po ukończeniu studiów. Z drugiej strony dla przedsiębiorcy taki pracownik generuje mniejsze koszty, ponieważ nie trzeba za niego opłacać wszystkich składek. Załóżmy, że mamy biuro rachunkowe w Warszawie i przyjmujemy do pracy Janka, studenta trzeciego roku rachunkowości na SGGW. Janek na co dzień studiuje w trybie zaocznym, jednak raz w tygodniu ma możliwość skorzystać z dodatkowych zajęć. Jednak musiałby zwolnić się 2 godziny wcześniej z pracy. Skoro sami świadomie przyjęliśmy do pracy osobę uczącą się, to czy mamy obowiązek udzielić jej wolnego z tytułu zajęć odbywających się w trakcie pracy?

Można, ale nie trzeba

Kodeks pracy nie przewiduje takiego obowiązku pracodawcy. Podnoszenie kwalifikacji, w zakres którego wchodzi m.in. kształcenie na uczelni lub dodatkowe szkolenia, może odbywać się z inicjatywy pracodawcy, za jego zgodą lub bez zgody. Nawet jeśli pracownik kształci się bez zgody swojego szefa, pracodawca oczywiście nie ma prawa w żaden sposób się temu sprzeciwiać. Zarazem jednak nie ma on żadnych obowiązków wobec zatrudnionego z tytułu jego nauki. W takiej sytuacji zwolnienie ze względu na odbywające się zajęcia może zostać przyznane jako urlop bezpłatny lub skrócenie czasu pracy bez prawa do wynagrodzenia. Może, ale nie musi. Pracodawca może odmówić udzielenia takiego wolnego.

Ucz się, Janek

Z drugiej strony kodeks pracy mówi o ułatwianiu przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji pracowników jako o jednym z jego podstawowych obowiązków. Jak należy to rozumieć? Pracodawca nie może bez uzasadnionych przyczyn odmówić pracownikowi korzystania z jakiejś formy kształcenia. Studenci i inni zatrudnieniu kontynuujący edukację nie mogą być dyskryminowani i traktowani jak pracownicy drugiej kategorii. Jeśli natomiast przedsiębiorca wyznacza innych do odbycia szkolenia, a jednego z pracowników pomija, może to zostać uznane za przejaw dyskryminacji.

Nauka to inwestycja

Zezwolenie na pobieranie nauki w czasie pracy za wynagrodzeniem jest inwestycją pracodawcy w pracownika. W świetle Kodeksu Pracy żaden przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku. Owszem, powinien ułatwiać zatrudnionemu zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, ale nie musi sam stwarzać do tego warunków. Wszystkie czynności wykonywane są za indywidualnym porozumieniem obu stron. Pamiętajmy jednak, że przychylny szef to szef, któremu się ufa i wobec którego jest się lojalnym. Jeśli dobrze traktujemy uczącego się pracownika, jesteśmy gotowi ponieść stratę w postaci jakiejś części jego czasu pracy i należycie doceniamy go za włożone wysiłki, mamy większe prawdopodobieństwo, że po ukończeniu kształcenia pracownik zostanie u nas i będzie wspomagał firmę. Gdybyśmy nieprzychylnie traktowali naszego Janka, po studiach mógłby on wybrać jako miejsce pracy inne biuro rachunkowe. W końcu w Warszawie jest ich bardzo dużo.

Kadra o wysokich kwalifikacjach

Jeśli nasz pracownik-student prosi o pół dnia wolnego, ponieważ ma ważny egzamin, lepiej nie karać go uszczupleniem wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny. Podobnie wygląda sprawa szkoleń. Przedsiębiorczy pracodawca wie, jak ważne jest inwestowanie w jakość kadry. Szczególnie, jeśli – podobnie jak w przykładzie – mamy biuro rachunkowe w Warszawie i jesteśmy świadomi dużej konkurencji. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest szczególnie ważne, gdy zamierzamy przenieść pracownika na wyższe stanowisko lub ze względu na zmianę ukierunkowania działalności firmy zmienić zatrudnionemu zakres obowiązków.

  1. blog bardzo fajny, wszystkie notki bardzo mi się podobają. Ta jest jakoś szczególnie ciekawa. Może dlatego, że tematyka jest mi dość bliska. Dzięki za wszystkie info, będę tu zaglądać.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *