subscribe: Posts | Comments

Kasa fiskalna w firmie – kolejne zmiany w obowiązkach użytkowników

0 comments
Kasa fiskalna w firmie – kolejne zmiany w obowiązkach użytkowników

Dla przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania urządzeń fiskalnych w firmie, rok 2013 to rok licznych zmian. „Dopiero co” musieli dostosować się do modyfikacji, jakie wprowadzało rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2013 roku, a już musieli myśleć o zmianach, jakie wprowadziło rozporządzenie aktualne od 1 kwietnia 2013 roku. Na zastosowanie się do części wymagań tego dokumentu podatnicy mają jeszcze czas do 30 września 2013 roku.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363) zastąpiło dokument z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z późn. zm.), które obowiązywało do dnia 31 marca 2013 roku. Wiele przepisów marcowego rozporządzenia obowiązującego od 1 kwietnia powiela dotychczasowe regulacje. Pojawiło się jednak kilka nowości, które dla posiadaczy starych modeli kas fiskalnych, stanowią pewne wyzwanie – stawiają ich bowiem w obliczu zakupu nowych urządzeń rejestrujących sprzedaż.

NUMER NIP NA PARAGONIE

Rozporządzenie z 14 marca 2013 roku w sprawie kas wprowadziło wymaganie umieszczenia na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy – na jego życzenie.

Aktualnie żadna dostępna na rynku kasa czy drukarka fiskalna nie posiada takiej technicznej możliwości umożliwiającej wydrukowanie tej informacji. Są jednak takie urządzenia (nowoczesne modele drukarek firmy Posnet), które oferują użytkownikom dodatkową linię informacyjną na paragonie – taką przestrzeń można zagospodarować właśnie na umieszczenie numeru NIP.

Na szczęście Ministerstwo Finansów pomyślało o aktualnych technologiach produkowanych obecnie kas fiskalnych oraz drukarek fiskalnych i potwierdziło, że ten wymóg nie obejmuje posiadaczy tych urządzeń rejestrujących, w których nie ma technicznej możliwości generowania na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy.

PRECYZYJNA NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

Rozporządzenie Ministra obowiązujące od 1 kwietnia 2013 doprecyzowało przepis, który wskazuje na konieczność umieszczania na paragonie nazwy towaru lub usługi. Zgodnie z nowymi regulacjami nazwa na paragonie musi w sposób jednoznaczny identyfikować towar lub usługę, do której się odnosi. Towary i usługi o różnych cenach trzeba więc będzie przypisać do różnych pozycji sprzedażowych, nawet wtedy, gdy będą dotyczyły usługi albo produktu tego samego rodzaju. Co to oznacza dla użytkowników kas fiskalnych lub drukarek fiskalnych w praktyce? Może się okazać, że starsze i tanie kasy, które posiadają, będą musieli wymienić na nowsze, ze względu na małą bazę towarową PLU starych modeli.

DANE NA PARAGONIE FISKALNYM

Ostatnia omawiana kwestia, którą zmieniło rozporządzenie Ministra w sprawie kas, aktualne z początkiem kwietnia 2013, jest zakres danych, które należy umieścić na paragonie fiskalnym. Informacje, które muszą znaleźć się na paragonie określono w § 8 ust. 1 rozporządzenia z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących, a w przypadku urządzeń fiskalnych o zastosowaniu specjalnym, czyli stosowanych przez przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób i ich bagażu taksówkami, lista odpowiednich danych znajduje się w § 9. O jakich regulacjach jest tam mowa?
– Na paragonie musi się pojawić oznaczenie „PARAGON FISKALNY” (§ 8 ust. 1 pkt 5 i odpowiednio § 9 ust. 1 pkt 6)
– W przypadku zastosowania rabatów lub narzutów, na paragonie fiskalnym musi się znaleźć informacja o ich wartości (§ 8 ust. 1 pkt 9 i odpowiednio § 9 ust. 1 pkt 11)
– Na paragonie należy umieścić numer NIP – na żądanie nabywcy (§ 8 ust. 1 pkt 17 i odpowiednio § 9 ust. 1 pkt 18)

Zgodnie z przepisami przejściowymi § 35-37 omawianego rozporządzenia przedsiębiorcy mają czas na dostosowanie swoich kas lub drukarek fiskalnych do zaktualizowanych regulacji do 30 września 2013 roku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *