subscribe: Posts | Comments

Prawo do ulgi na kasę fiskalną w 2017 roku

0 comments
Prawo do ulgi na kasę fiskalną w 2017 roku

W 2017 roku przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji fiskalnej, mogą ubiegać się o ulgę na zakup kasy. Jednak, aby została ona im przyznana, zobowiązani są do spełnienia określonych warunków. Sprawdźmy, komu przysługuje ulga na kasę fiskalną w 2017 roku? I jak ją uzyskać?

 

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas 2017

Ustawodawca od 1 stycznia 2017 roku wprowadził zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Jedną z najważniejszych z nich jest likwidacja 2-miesięcznego okresu preferencyjnego, w którym to przedsiębiorca mógł – po rozpoczęciu działalności – wdrożyć do swojej ewidencji system fiskalny. Od stycznia obecnego roku przedsiębiorcy niepodlegający zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, muszą rejestrować przychody już od pierwszej sprzedaży. Bezwzględny wymóg stosowania kasy od pierwszej czynności dotyczy podatników wykonujących czynności wymienione w § 4 rozporządzenia – nie mogą oni bowiem korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas (przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu 20.000 zł). Ustawodawca przewidział, że zapisy nowego rozporządzenia mogą być dla przedsiębiorców kłopotliwe i, aby im ułatwić instalację kasy w swoich biznesach, wprowadził zniżkę w wysokości 700 zł na kasę zgłoszoną przy rozpoczęciu ewidencjonowania do Urzędu Skarbowego.

 

Ulga na kasę fiskalną 2017 – komu przysługuje?

Ulga na kasę fiskalną w 2017 roku przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych. Zniżka może wynieść, aż do 90% wartości urządzenia. Podatnik otrzyma maksymalnie 700 zł ulgi na każdą kasę zgłoszoną do urzędu skarbowego.

Jednak, aby otrzymać ulgę, należy spełnić określone przez ustawodawcę wymogi:
* przedsiębiorca musi do właściwego Urzędu Skarbowego pisemnie zgłosić informację o liczbie kas rejestrujących, a także miejscu, w którym będą one używane – jeszcze przed terminem instalacji kasy;
* przedsiębiorca musi rozpocząć prowadzenie ewidencji na kasach, które spełniają wymagania techniczne i funkcjonalne, określone w art. 111 ust. 6a, a także w zgodnym z nowym rozporządzeniem terminie;
* przedsiębiorca musi posiadać dokument potwierdzający opłacenie pełnej wartości kasy fiskalnej.
[/list]

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *