subscribe: Posts | Comments

Kawa w firmie a podatek VAT

0 comments
Kawa w firmie a podatek VAT

Czy przedsiębiorca częstujący pracowników kawą lub herbatą w czasie spotkań wewnętrznych, narad, szkoleń lub posiedzeń zarządu musi płacić podatek VAT od wykorzystanych do poczęstunku artykułów?

(więcej…)


Kasa fiskalna w firmie – kolejne zmiany w obowiązkach użytkowników

0 comments
Kasa fiskalna w firmie – kolejne zmiany w obowiązkach użytkowników

Dla przedsiębiorców zobowiązanych do posiadania urządzeń fiskalnych w firmie, rok 2013 to rok licznych zmian. „Dopiero co” musieli dostosować się do modyfikacji, jakie wprowadzało rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2013 roku, a już musieli myśleć o zmianach, jakie wprowadziło rozporządzenie aktualne od 1 kwietnia 2013 roku. Na zastosowanie się do części wymagań tego dokumentu podatnicy mają jeszcze czas do 30 września 2013 roku.

(więcej…)


Czy pracownik uczący się musi dostać wolne na udział w zajęciach?

1 comment
Czy pracownik uczący się musi dostać wolne na udział w zajęciach?

Załóżmy, że mamy w Warszawie biuro rachunkowe i zatrudniamy studenta zaocznego. Naszym obowiązkiem jest ułatwianie mu kształcenia zawodowego, nie jesteśmy jednak zobligowani do udzielania wolnego za wynagrodzeniem, gdy pracownik ma zajęcia lub egzamin w czasie pracy. Niemniej takie pozytywne podejście do uczących się jest bardzo wskazane, ponieważ stanowi dobrą inwestycję na przyszłość.

Zatrudnianie studentów i innych osób uzupełniających swoją edukację jest praktyką powszechnie stosowaną. Nie ma w tym nic niewłaściwego, przeciwnie – przyjmując do pracy studenta dajemy mu szansę na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a co za tym idzie lepszy start zawodowy po ukończeniu studiów. Z drugiej strony dla przedsiębiorcy taki pracownik generuje mniejsze koszty, ponieważ nie trzeba za niego opłacać wszystkich składek. Załóżmy, że mamy biuro rachunkowe w Warszawie i przyjmujemy do pracy Janka, studenta trzeciego roku rachunkowości na SGGW. Janek na co dzień studiuje w trybie zaocznym, jednak raz w tygodniu ma możliwość skorzystać z dodatkowych zajęć. Jednak musiałby zwolnić się 2 godziny wcześniej z pracy. Skoro sami świadomie przyjęliśmy do pracy osobę uczącą się, to czy mamy obowiązek udzielić jej wolnego z tytułu zajęć odbywających się w trakcie pracy?

(więcej…)