subscribe: Posts | Comments

Jak obliczyć wymiar urlopu dla pracownika?

0 comments
Jak obliczyć wymiar urlopu dla pracownika?

Zasady obliczania wymiaru urlopu dla nowo zatrudnionego pracownika są jasne, jednak wciąż istnieje wiele błędnych poglądów w tym zakresie. Podpowiadamy, jak obliczyć liczbę lat przysługujących z tytułu odbytej edukacji i jak wyznaczyć ilość dni należnego wypoczynku w pierwszym roku pracy. Jeśli mamy w tym względzie jeszcze jakieś wątpliwości, zawsze możemy poprosić o poradę zaufane biuro rachunkowe.

Nasza firma prężnie się rozwija i poszukujemy nowego pracownika. Gdy już znajdziemy odpowiedniego kandydata, jedną z pierwszych czynności, którą musimy zrobić przy zawieraniu umowy, jest ustalenie liczby dni przysługującego mu urlopu. Jeżeli naszymi sprawami podatkowymi zajmuje się biuro rachunkowe, możemy poprosić o ustalenie tego wymiaru. Jednak osoby samodzielnie zajmujące się księgowością nierzadko mają wątpliwości co do sposobu wyliczania urlopu.

(więcej…)


Czy pracownik uczący się musi dostać wolne na udział w zajęciach?

1 comment
Czy pracownik uczący się musi dostać wolne na udział w zajęciach?

Załóżmy, że mamy w Warszawie biuro rachunkowe i zatrudniamy studenta zaocznego. Naszym obowiązkiem jest ułatwianie mu kształcenia zawodowego, nie jesteśmy jednak zobligowani do udzielania wolnego za wynagrodzeniem, gdy pracownik ma zajęcia lub egzamin w czasie pracy. Niemniej takie pozytywne podejście do uczących się jest bardzo wskazane, ponieważ stanowi dobrą inwestycję na przyszłość.

Zatrudnianie studentów i innych osób uzupełniających swoją edukację jest praktyką powszechnie stosowaną. Nie ma w tym nic niewłaściwego, przeciwnie – przyjmując do pracy studenta dajemy mu szansę na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a co za tym idzie lepszy start zawodowy po ukończeniu studiów. Z drugiej strony dla przedsiębiorcy taki pracownik generuje mniejsze koszty, ponieważ nie trzeba za niego opłacać wszystkich składek. Załóżmy, że mamy biuro rachunkowe w Warszawie i przyjmujemy do pracy Janka, studenta trzeciego roku rachunkowości na SGGW. Janek na co dzień studiuje w trybie zaocznym, jednak raz w tygodniu ma możliwość skorzystać z dodatkowych zajęć. Jednak musiałby zwolnić się 2 godziny wcześniej z pracy. Skoro sami świadomie przyjęliśmy do pracy osobę uczącą się, to czy mamy obowiązek udzielić jej wolnego z tytułu zajęć odbywających się w trakcie pracy?

(więcej…)