subscribe: Posts | Comments

Kawa w firmie a podatek VAT

0 comments
Kawa w firmie a podatek VAT

Czy przedsiębiorca częstujący pracowników kawą lub herbatą w czasie spotkań wewnętrznych, narad, szkoleń lub posiedzeń zarządu musi płacić podatek VAT od wykorzystanych do poczęstunku artykułów?

(więcej…)


Nowa kasa lub drukarka fiskalna? Czy potrzebujesz jej do 30 września 2013?

0 comments
Nowa kasa lub drukarka fiskalna? Czy potrzebujesz jej do 30 września 2013?

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363) wprowadziło do codziennej rutyny spokojnego ewidencjonowania obrotów przez podatników – trochę zamieszania. Stało się to za sprawą przepisu związanego z nadawaniem towarom lub usługom nazw i wprowadzaniem ich do bazy towarowej PLU. Przedsiębiorcy zaczęli się zastanawiać: Czy baza PLU mojego urządzenia fiskalnego pomieści wszystkie nowe nazwy produktów lub usług które oferuję?

(więcej…)


Cechy dobrego przedsiębiorcy

0 comments
Cechy dobrego przedsiębiorcy

Dobry przedsiębiorca przejawia kilka bardzo ważnych cech, bez których nie da się osiągnąć sukcesu. Nie każdy się z nimi rodzi, ale każdy może nad nimi pracować. Jednymi z najważniejszych cech są dobre zorganizowanie, optymistyczne nastawienie i poczucie estetyki.

Nie każdy rodzi się przedsiębiorcą. Przedsiębiorczość jest pewnego rodzaju talentem – jedni go mają, inni nie. Nie oznacza to, że osoba nie przejawiająca cech dobrego przedsiębiorcy nie może ich nabyć. Podobnie jak rzeźbiarz może nabyć umiejętności przez wytrwały trening i stać się dobrym rzemieślnikiem, podobnie osoba nie posiadająca wrodzonych predyspozycji do prowadzenia przedsiębiorstwa może je w sobie wypracować. Jaki w takim razie powinien być dobry przedsiębiorca?

(więcej…)